DSWD FO 1 IMT on standby for “Karding”

As part of the preparedness of the DSWD Field Office 1 (DSWD FO 1) for the possible request for augmentation from Local Government Units (LGUs) affected by Typhoon “Karding, there are 29,229 Family Food Packs and 12,663 Non-Food Items consists of Family Kit, Hygiene Kit, Sleeping Kit, Kitchen Kit, Laminated Sack, Family Tent, and Modular continue reading : DSWD FO 1 IMT on standby for “Karding”

Kwentong IP: Hakbang Palayo sa Kahirapan

Malayo man sila sa mga oportunidad, huli man sa sibilisasyon at napag-iiwan man ng panahon, sipag at tiyaga ang kanilang naging sandata. Ilan lamang iyan sa mga pangunahing katangian ng isang katutubo upang gumawa ng paraang mairaos ang kanilang pamilya araw-araw. Sa munting barrio ng Lamag, Quirino, Ilocos Sur, ang tribo ng Kankanaey ay naninirahan continue reading : Kwentong IP: Hakbang Palayo sa Kahirapan

Brighter future for DSWD’s Educational Assistance beneficiaries

More than two years have passed since the COVID-19 pandemic lockdown measures were put in place. Lives were affected, and it has presented several challenges including to the students who are struggling financially even so that the schools are resuming face-to-face classes. As a result, many students sought Educational Assistance (EA) under Assistance to Individuals continue reading : Brighter future for DSWD’s Educational Assistance beneficiaries

Rebel Camp Days: “Niloko nila kami”

“Naligaw man kami noon ng landas, nagalit, at nagkasala sa gobyerno, nandoon pa rin ang pagtanggap matapos kaming magbalik-loob (We may have gone astray before, became angry, and erred against the government, acceptance is still present after we surrendered),” Melchor (not his real name) uttered in tearful eyes. Melchor is one of the 20 former continue reading : Rebel Camp Days: “Niloko nila kami”