DSWD FO 1 set to distribute ECT to almost 10K Typhoon Egay-affected families in Ilocos Sur

The province of Ilocos Sur was the most devastated province in Region 1 during the onslaught of Typhoon Egay in July 2023. Many municipalities were submerged in mud and water brought by the said typhoon, and many houses were damaged. As additional assistance in their recovery, 9,360 affected families and individuals will receive an Emergency continue reading : DSWD FO 1 set to distribute ECT to almost 10K Typhoon Egay-affected families in Ilocos Sur

Mga mangingisda ng Sta. Cruz, Ilocos Sur sumailalim sa Disaster Preparedness Training

Ang buwan ng Hulyo ay tinaguriang National Disaster Resilience Month (NDRM) kung saan iba’t-ibang aktibidad ang isinasagawa upang ipaalam sa lahat ang disaster resilience at risk reduction sa buong bansa. Bilang pakikiisa, ang DSWD Field Office 1 sa pamamagitan ng Disaster Response Management Division ay nagsagawa ng Communication Campaign cum Family and Community Disaster Preparedness continue reading : Mga mangingisda ng Sta. Cruz, Ilocos Sur sumailalim sa Disaster Preparedness Training

DSWD CFW naipaay kadagiti mannalon ti Tagudin, Ilocos Sur

Nakaawat dagiti mannalon iti Tagudin, Ilocos Sur ti DSWD Cash-for-Work (CFW) nga agbalor iti PhP4,000.00. Nadumaduma a trabaho ti inaramid dagiti benepisyaryo iti las-ud ti 10 nga aldaw, kas iti declogging, dredging, panagtarimaan ken panagdalus iti kanal, panagmula iti kayo, ken communal gardening. Dagiti benepisyaryo nga mannalon ket apektado ti dry season wenno tagtuyot iti continue reading : DSWD CFW naipaay kadagiti mannalon ti Tagudin, Ilocos Sur

TWG ng Ilocos Sur at Pangasinan, sumailalim sa RRP orientation workshop

Sumailalim ang mga Provincial Technical Working Group (TWG) ng Ilocos Sur at Pangasinan sa komprehensibong orientation workshop tungkol sa Risk Resiliency Program (RRP) na isinagawa ng DSWD Field Office 1.  Ang Ilocos Sur at Pangasinan ay ang mga probinsya sa Rehiyon Unong kabilang sa mga priority target ng Climate Change Adaptation, Mitigation and Disaster Risk continue reading : TWG ng Ilocos Sur at Pangasinan, sumailalim sa RRP orientation workshop

Umuna nga Food-for-Training ti DSWD FO 1 naipatungpal

Iti umuna nga gundaway, nabukel iti maysa nga Food-for-Training iti DSWD Field Office 1 (DSWD FO 1) sadiay Bugros, Ilocos Sur. Naisayangkat daytoy babaen ti tulong ti Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO) kas maysa nga aktibidad a panangrambak iti Kannawidan Festival of Ilocos Sur 2023. “Dakkel a tulong kadakami daytoy a training, malaksid continue reading : Umuna nga Food-for-Training ti DSWD FO 1 naipatungpal