4Ps for Keeps

“Nagpapasalamat ako noong kami ay naging benepisyaryo ng 4Ps. Tunay ngang nabago nito ang aming buhay. Habambuhay ko itong maaalala lalung-lalo na ang aking mga natutuhan at mga masasayang karanasan sa programa (I am grateful when we became 4Ps beneficiaries. This truly changed our lives. This will linger in my memory forever specially the learnings continue reading : 4Ps for Keeps

Raise to Rise

“Napakalinaw pa rin sa aking balintatanaw ang mga pagkakataong kailangan naming gawin at tapusin nang maaga ang aming asignatura sapagkat ilaw ng lampara lang ang aming gamit (I could still vividly remember when we needed to finish our assignments early because we only have a lamp as source of light),” Christoper Dante “Tope” Bedaña emotionally continue reading : Raise to Rise

4Ps Partnership Summit 2022 calls for intensified collaboration

With the theme “Matatag na Ugnayan, Maunlad na Sambahayan,” Local Government Units (LGUs), Civil Society Organizations, LandBank of the Philippines, and Media Partners were recognized by the DSWD Field Office 1 during the 4Ps Partnership Summit of their remarkable and unceasing contributions leading to the successful implementation of the program in Region 1. During the continue reading : 4Ps Partnership Summit 2022 calls for intensified collaboration