Main Album » Bilang mga frontliners, kailangang masigurado ang kalusugan at kaligtasan ng mga empleyado ng DSWD para makapagbigay ng mabilis at kalidad na serbisyo sa mamamayan. Kaya naman ang DSWD FO 1 ay gumawa ng sariling face shields na ginagamit ng mga magigiting na lingkod kawani ng Kagawaran. Iyan ang tunay na huwaran, laging handa sa anumang pagsubok at sakuna. #DSWDMayMalasakit